Det spørsmålet stiller Enova og NVE seg Enova jobber for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn og ligger under Klima- og miljødepartementet. De vil at de nye automatiske strømmålerne skal brukes til å gi folk mer informasjon om eget strømforbruk og sånn sett hjelp til å ikke sløse med strømmen.…

LER MER